Čo neviete o kravách a ich strave

Rôzne Aspekty Kŕmenia Dojníc po Otelení

Kravy, teda kategória zvierat samičieho pohlavia po otelení (narodení mláďaťa produkujúca mlieko = dojnica), je v zimnom období kŕmená v maštali a v letnom období je počas dňa umiestnená na priľahlom pasienku, kde súčasťou ich denného príjmu potravy je tráva.

Tráva by však nepostačovala na ich dennú produkciu mlieka a súčasťou ich potravy sú teda i konzervované objemové krmivá (senáž, siláž, seno) a koncentrované krmivá ako obilie, minerálne látky a podobne.

Pre zaujímavosť, dojnica denne skonzumuje potravu v objeme cca 20 kg sušiny, teda pri tráve ktorá obsahuje cca 30 % sušiny by musela skonzumovať 67 kg trávy, aby pociťovala mechanickú sýtosť a nepociťovala hlad.

Každý kilometer, ktorý dojnica za deň prejde, zníži objem vyprodukovaného mlieka cca o 0,5 litra.

Dnešné dojnice sú však objemom vyprodukovaného mlieka niečo ako športovci, kedy ich krmná dávka musí byť z dôvodu výživových nárokov vybalancovaná najmä na príjem energie, dusikatých látok, minerálnych látok a len samotná pastva by tieto ich výživové nároky nedokázala pokryť.


Z toho dôvodu pre túto kategóriu dojníc je v letnom období vyhradený najbližší trávny výbeh, ktorý z chovateľského hľadiska má význam najmä pre kondíciu zvierat, pobyt na slnku, prirodzenú tvorbu vitamínu D a podobne.

Kategória zvierat ako jalovice, zasušené dojnice (dojnice pred otelením neprodukujúce mlieko v tzv. období státia na sucho) sú pasené od jari do neskorej jesene na ostatných pasienkoch, aj na odľahlejších od hospodárskeho dvora. Ich jediným príjmom potravy je tráva na pastve.