Prečo pasterizácia a homogenizácia mlieka nie je ideálna? 

Viaceré zdroje uvádzajú, že z výživového hľadiska oba procesy zmenou chemickej štruktúry ničia výživovú hodnotu mlieka – prírodné živiny, zdravé tuky, vitamíny, bielkoviny a pozitívne baktérie (ale aj negatívne pre ktoré bol proces tepelného ošetrenia mlieka zavedený).

Trápi Vás laktózová intolerancia?

Prirodzene sa vyskytujúce enzýmy, ako je laktáza, galaktáza a fosfatáza, sú zničené, takže mlieko je ťažšie stráviteľné.
Toto je časť dôvodu, že sa laktózová intolerancia tak výrazne zvýšila. Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že väčšina ľudí trpiacich neznášanlivosťou laktózy nemá príznaky po zavedení surového mlieka do ich stravy.

Čo je to vlastne surové mlieko?

Zjednodušene povedané, surové mlieko sa u nás získava z hospodárskych zvierat a nebolo tepelne či inak ošetrené. Je to teda čisto prírodný produkt na ktorého kvalitu, výživovú hodnotu či zdravotný dopad má vplyv celý rad faktorov.

Zloženie mlieka ovplyvňuje druh zvierat, plemeno, pohyb zvieraťa, výživová hodnota krmiva zvierat a samotná skladba krmiva.

Štátne kontrólne orgány sledujú kvalitu krmív skrmované zvieratami a teda zdravotná bezpečnosť mlieka je v ich gescii. Rovnako kontrolujú dodržiavanie stanovených hodnôt v mlieku u farmarov predávajúcich surové mlieko, kde základným kritériom je hygiena samotného získavania mlieka (dojenia) a zdravotný stav dojníc (zvierat od ktorých je mlieko získavané).

Predajca surového mlieka ma aj legislatívnu povinnosť mať pri predaji takéhoto mlieka informácie o spomínaných sledovaných hodnotách vo forme vyšetrených vzoriek mlieka a kupujúci si tak môže sám overiť legislatívne stanovené bezpečnostné hodnoty.