Čo je to vlastne surové mlieko?

Vždy čerstvé

Zjednodušene povedané, surové mlieko sa u nás získava z hospodárskych zvierat a nebolo tepelne či inak ošetrené. Je to teda čisto prírodný produkt na ktorého kvalitu, výživovú hodnotu či zdravotný dopad má vplyv celý rad faktorov.

Zloženie mlieka ovplyvňuje druh zvierat, plemeno, pohyb zvieraťa, výživová hodnota krmiva zvierat a samotná skladba krmiva.

Štátne kontrólne orgány sledujú kvalitu krmív skrmované zvieratami a teda zdravotná bezpečnosť mlieka je v ich gescii. Rovnako kontrolujú dodržiavanie stanovených hodnôt v mlieku u farmarov predávajúcich surové mlieko, kde základným kritériom je hygiena samotného získavania mlieka (dojenia) a zdravotný stav dojníc (zvierat od ktorých je mlieko získavané).

Predajca surového mlieka ma aj legislatívnu povinnosť mať pri predaji takéhoto mlieka informácie o spomínaných sledovaných hodnotách vo forme vyšetrených vzoriek mlieka a kupujúci si tak môže sám overiť legislatívne stanovené bezpečnostné hodnoty.